כתובת :

קיבוץ רבדים

טלפון :

054-6262281

כתובת אימייל :

gilad@malbad.com