כאן ניתן למצוא את הנתונים הנדרשים ל:

  1. בחירת בית בד
  2. הפעלת בתי הבד
  3. מידע טכני
  4. הכנות לעונה

 המלצות לבחירת בית בד– מסמך המסייע למתלבטים באשר לסוג וגודל בית הבד המתאים לצרכיהם.

המלצות לבחירת מערך מילוי ופילטר– מסמך המסייע לבחור את סוג מערך המילוי והפילטר המתאים.

עקרון האיכות– מסמך המתאר את יתרונות שיטת ההפרדה של שמן זית בשתי פאזות.

מידע טכני:

הכנות לפני העונה – הנחיות כיצד להכין את המיכון לקראת העונה

הנחיות שימון וגרוז– הנחיות לבעלי בתי בד לגירוז ושימון תקופתי.

מהירות הזנה משאבת דיקנטר– טבלאות המרה למשאבת הזנת דיקנטר.

סוף עונה – הנחיות ודגשים לסוף עונת.