OLIOMIO – מכונה להפקת שמן זית

בתי הבד מסדרת Oliomio הינה מכונה שיכולה להפיק שמן זית בהספקים קטנים, מ 20 ועד 200 ק"ג זיתים / שעה.

מערכות Oliomio הינן חצי אוטומטיות, להפעלתן דרוש מפעיל אחד, ניתנות להצבה בשטח מינימלי וללא כל צורך בהקמת תשתיות מיוחדות ויקרות.