FORMA – מכונה להפקת שמן זית

בתי הבד מסדרת FORMA הינם בהספקים בינוניים, מ 350 ועד 750 ק"ג זיתים / שעה.

מערכות FORMA הינן חצי אוטומטיות ועובדות בתהליך רציף עם פיקוד בין המכלולים, להפעלתן דרוש מפעיל אחד או שניים, ניתנות להצבה בשטח מינימלי וללא כל צורך בהקמת תשתיות מיוחדות ויקרות.